Skip to content Skip to footer

Finančný sprostredkovateľ

F

inanciám som sa začal venovať popri mojich iných aktivitách v roku 2017. V predchádzajúcej spoločnosti, pod hlavičkou ktorej som pôsobil, nebolo možné zosúladiť tieto moje aktivity (rodina, záhrada, golf, …) s prácou v prospech klientov.

Obzeral som sa preto po trhu, kde by som mohol pokračovať, pričom som si chcel zachovať maximálnu profesionalitu. Vhodnú ponuku som nakoniec našiel práve vo firme Loyalters, paradoxne u môjho bývalého finančného poradcu, dnes kolegu Patrika. V Loyalters pracujeme minimálne tak profesionálne ako som bol zvyknutý, systém je tu pre mňa vyhovujúci a nemusím sa zaoberať negatívnymi vecami, ako sa mi to stávalo v predošlej firme.

Veľkú rolu u nás zohráva dôvera, veď Patrika poznám 23 rokov. Bol to on, kto mi spravil prvú zmluvu v PSS a pomohol mi nahliadnuť do sveta financií z inej strany. Odvtedy sa môj prístup k financiám zásadne zmenil. Ja viem, že finančný svet sa bude meniť stále, avšak ciele mojich klientov budú vždy rovnaké – mať rezervu na mimoriadne výdavky, mať peniaze pre deti na štúdium, žiť dôstojný život na dôchodku, atď. Dnes viem aké mám možnosti im pomôcť ich ciele dosiahnuť a preto robím to, čo robím.

Kontakt

Finančný sprostredkovateľ

Váš partner na ceste k finančnej slobode

Newsletter
Sociálne siete
Napíšte nám

Loyalters © 2024. All Rights Reserved.