Skip to content Skip to footer

Finančný sprostredkovateľ

O

d roku 2002 sa venujem financiám a moje začiatky sa spájajú so životným poistením a so spoločnosťou Capitol, ktorá v tom čase patrila medzi dominantných hráčov v tomto segmente. Tento segment sa mi však zdal po čase veľmi úzky, nakoľko bol obmedzený nielen produktom, ale aj výberom poisťovne.

Preto keď som dostal ponuku pridať sa k univerzálnej maklérskej spoločnosti, tak som dlho neváhal
a dodnes to neľutujem. Podobne ako väčšina mojich kolegov patrím medzi zakladajúcich členov partie Loyalters“ a veľmi ma teší, že klientov môžeme obslúžiť vo všetkých segmentoch a s kompletným portfóliom.

Keďže sám som človek orientujúci sa na vzťahy, teší ma že sme si túto hodnotu vzali za svoju aj
v Loyalters. Medzi sebou už nie sme len kolegovia, ale aj priatelia, ktorí si pomáhajú, stretávajú sa aj
v súkromí a dokonca si organizujú so svojimi rodinami spoločný program. Myslím si, že táto úroveň medziľudských vzťahov je vo firmách veľmi ojedinelá. Keďže táto hodnota je ,,geneticky zakódovaná“
v Loyalters, veľmi podobne sa správame aj ku klientom. Naša otvorenosť, ústretovosť a nezištnosť prináša dlhodobé väzby aj vo vzťahu s klientom, čo má za následok spontánne odporúčania, ktoré sú pre obchodníka to najcennejšie, pre dlhodobú prácu v tomto obchode.

Voľný čas rád trávim s rodinou a užívam si špeciálne synove futbalové tréningy, zápasy a všetko s tým spojené. Ak sa nám podarí niekam spoločne vyraziť, tak je to väčšinou na krásne slovenské a české hrady a zámky, ktoré všetci radi spoločne obdivujeme.

Kontakt

Finančný sprostredkovateľ

Váš partner na ceste k finančnej slobode

Newsletter
Sociálne siete
Napíšte nám

Loyalters © 2024. All Rights Reserved.