Skip to content Skip to footer

Umožňovač

L

oyalters vnímam ako jeden z ostrovov v mori finančného poradenstva, na ktorom má každý klient istotu, že naše deklarované hodnoty sú to, čím skutočne žijeme.

Práve toto nás spojilo aj na samom začiatku. Ja mám vo finančníctve viac ako 20 ročné skúsenosti a s manažovaním kolegov na rôznych úrovniach ešte dlhšie. Baví ma umožňovať ľuďom rásť a objavovať svoj vlastný potenciál. Som rád, keď vidím, že Loyalters umožňuje ľuďom robiť prácu, ktorá ich napĺňa, je zmysluplnou súčasťou ich života a ktorá im umožňuje žiť súkromný život v harmónii s tým pracovným.

Práca by nemala byť len zdrojom obživy, mala by nás baviť a dávať nám aj zmysel. Loyalters sa snažím viesť tak, aby moji kolegovia ten zmysel nachádzali v každodennej práci v prospech klienta, ale aj v príležitostiach, ktoré nám život prináša. Nikdy som netúžil mať z Loyalters firmu, ktorá bude mať najviac sprostredkovateľov, klientov alebo najväčší objem zrealizovaných obchodov. Čo však určite chcem, aby moji kolegovia nachádzali v Loyalters je prostredie, kde sa budú dobre cítiť a aby naši klienti vedeli, že sú v dobrých rukách.

Kontakt

Umožňovač

Váš partner na ceste k finančnej slobode

Newsletter
Sociálne siete
Napíšte nám

Loyalters © 2024. All Rights Reserved.